Taxatie erfpachtcanon / kavelwaarde bloot eigendom

Ten behoeve van het verlengen van het erfpachtcontract hebben 2 EBT-taxateurs gezamenlijk de grondwaarde van het bloot eigendom en de bijbehorende erfpachtscanon van een appartementencomplex met bedrijfsruimten op de begane grond bepaald.

  • ID: €6 
  • Adres: Noord-Holland, Nederland